Брой 14/15, 2 април 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Дарин Тенев (чуждестранна хуманитаристика)

Насилникът в медиите и извън тях не е един и същ, Георги Лозанов

Банализиране на агресията, Иво Драганов
8. Междунаоден София Филм Фест, Геновева Димитрова
Фабриките за дипломи и академичното достойнство, Иван Христов
Димитър Вацов, Онтология на утвърждаването. Ницше като задача, Здравко Попов
Ирина Генова, Модернизми и модерност - (не)възможност за историзиране, Евгения Иванова
Луиза Пасерини: Европа, полът и субектността, Надежда П. Александрова
Берлинско театрално ветрило, Виолета Дечева

Косово през април 2003, Антонина Желязкова


In memoriam
Чавдар Кюранов
Рачко Ябанджиев