Брой 13, 26 март 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Албански норми, Христо Буцев

Политологията, наука ли е това?, Румен Дечев
Димитър Денков: Реформата няма заради кого да стане, Митко Новков
Кое е българското дете на Салвадор Дали, Светлозар Игов
Урокът, наречен Константин Илиев, Пламен Джуров
Отглас от 8. Международен София Филм Фест
Израел: Алтернативата, Тони Джуд

In memoriam
Христо Градечлиев