Брой 12, 19 март 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Дарин Тенев (чуждестранна хуманитаристика)

Лелите на елита, Копринка Червенкова

Обикновените убийства, Михаил Неделчев
Ден на абсолютното зло в Мадрид, Нева Мичева
Образователна реформа по време на депресия, Румен Аврамов
Кого и как не произведе Просешка опера, Екатерина Дочева
Изложбата на Йордан Кацамунски - между Изгрев и Пролет, Светла Петкова
Обществените медии и политиката, Карол Якубович
Филмът Догвил

In memoriam
Сергей Аверинцев