Брой 11, 12 март 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Дясното..., Георги Лозанов

Мавзолейно и музейно, Ангел Игов
Георги Каприев: Кентаври в Академията, Митко Новков
Хабермас и Фукуяма: два дискурса - една цел?, Стилиян Йотов
Национално кино по време на глобализация, Вера Найденова
Георги Генков: Музика, която се вижда, Румяна Каракостова
Даниел Баренбойм: Берлинската оперна лъжа
Престъпното предприятие, Жерминал Чивиков

In memoriam
Стефка Георгиева-Маноилова