Брой 9, 27 февруари 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Казусът Дачков, Копринка Червенкова

Кръгла маса: Корупционни пътеки в средното образование

Разговор с Цветан Тодоров, Анюта Качева
Литературната 2003, Милена Кирова, Амелия Личева
Странстванията на Луиджи Ноно, Драгомир Йосифов
Берлинале 2004, Людмила Дякова

In memoriam
40 дни без Радичков