Брой 7/8, 20 февруари 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Ралица Георгиева (чуждестранна хуманитаристика)

За търговията с време, Георги Лозанов

Кроткият театър, Виолета Дечева
Македония, Църквата, разколът, Георги Тодоров
Българска литература. ХХ век на Валери Стефанов, Борис Минков
Ретроспектива на Недко Солаков, Александър Андреев, Диана Попова
Изложбата Снимка на годината - България 2003, Юлия Йорданова
Христо Живков за Страсти Христови на Мел Гибсън, Геновева Димитрова
Отзиви за Малкият Цахес на Стефан Москов в Германия

Парадоксалната размерност на корупцията, Стефан Попов


In memoriam
Борис Камиларов
Цветана Коларова