Брой 6, 13 февруари 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Боян Манчев (чуждестранна хуманитаристика)

Кавичка в дома ни, Христо Буцев

Социализъм и настояще - бележки от една дискусия, Марин Бодаков
Научни трудове на Николай Генчев в два тома, Румен Даскалов
Конкурс за пленарната зала на Народното събрание, Марио Бота, Павел Попов, Христо Буцев
Постановката Месец на село - баналности, без които не можем, Аве Иванова
Божидар Аврамов: Времето на диригентите-жандарми отмина, Лили Николова
Битката против новия световен ред, Нейоми Клайн

In memoriam
Лили Атанасова