Брой 4, 30 януари 2004 г.

Културен коктейл

От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Надежда Радулова (чуждестранна хуманитаристика)

Йордан Радичков (1929-2004)

Към нов ВАК?, Виден Георгиев
Изданието Владетели на Древна Европа, Маргарита Тачева
Емил Табаков: Тук от мен няма нужда..., Екатерина Дочева
Иван Спасов - живот в партитури, Маня Попова
Пак ли немски демони?, Данута Загродска
Алексей Учител за филма Разходка

In memoriam
Здравко Йорданов