Брой 3, 23 януари 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Дарин Тенев (чуждестранна хуманитаристика)

Телевизионната 2003, Митко Новков
Литературознанието вчера, днес и утре, Никола Георгиев
Службогонството (по повод постановката на Иван Добчев), Иван Еленков
Филмът Калас завинаги, Геновева Димитрова, Екатерина Дочева
Промяната няма да дойде политически, а технологично, Томас Фишерман
Френският филм Демонът-любовник

In memoriam
Норберто Боббио