Брой 2, 16 януари 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Хетерология, Емил Григоров (чуждестранна хуманитаристика)

666-то, Георги Лозанов

Арт анкета 2003 - художествените събития през годината
Места на памет - научна конференция около Пиер Нора, Чавдар Маринов
Българските преходи в книгите на Анчо Калоянов и Владимир Зарев, Борис Попиванов
Новогодишен музикален фестивал, Екатерина Дочева, Милен Панайотов
Непожеланата критика, Наташа Колевска, Жанина Драгостинова
Мъртвите да погребат своите мъртви, Георги Тодоров
Среща с Нанси Хюстън, Радосвета Гетова