Брой 1, 9 януари 2004 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Хетерология, Миглена Николчина (чуждестранна хуманитаристика)

За новите хоризонти, Христо Буцев

Народната библиотека на 125 години
Да се мисли с Кольо Коев, Деян Деянов
Уроците на Борис Михайлов, Петър Петров
Новогодишният музикален фестивал, Екатерина Дочева
Максимите на Веселина Кацарова, Пламена Цонева
Художествената галерия в Сидни, Татяна Димитрова
Джон Конъли - писателите и криминалната торта

In memoriam
Атанас Нейков
Александър Костов