Брой 46, 12 декември 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Ралица Георгиева (чуждестранна хуманитаристика)

Самоковеца е мъртъв, да живее силната ръка, Георги Лозанов

Един забранен портрет, Велислава Дърева
С Филоктет в Албания и Македония, Никола Вандов
Хафнер: примката на другарската общност, Зелма Алмалех
Преминаванията на Станислав Памукчиев, Теодора А. Тодорова
Златната епоха на "пенкилера" - ранната литография, Теодор Манолов
50 години славистика в Кьолнския университет, Румяна Павлова
Кшищоф Пендерецки: Когато идеята разбие формата...

In memoriam
Николай Бинев