Брой 45, 5 декември 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Йордан Ефтимов (чуждестранна хуманитаристика)

Червеи в гангрената, Христо Буцев

Ало, фотографите, пак от Америка, Георги Лозанов
Анимацията - автори и алхимия, Надежда Маринчевска
Херменевтичният кръг на критическите методи, Светлозар Игов
Изложбата Блясъкът на барока в НГЧИ, Ани Владимирова
Д-р Любомир Канов: Между скръб и гняв, жалост и любов..., Марин Бодаков
Йоко Тавада: В Япония "Аз" е съвсем празно, Ирина Илиева
Куентин Тарантино: Не искам да правя импотентни филми