Международният театрален фестивал
Сцена на кръстопът
в Пловдив

Афишът

Театралните митове,
Пенка Калинкова