След кратко боледуване почина колегата, театроведът

Димитър Цолов
(1935-2003).

Беше влюбен в театъра и това се вижда от неговите книги и статии, от дейността му на драматург, журналист, театрален директор. Понякога съжденията му бяха спорни или едностранчиви, но те никога не събудиха подозрение в честността му и в упоритото следване на собствените му представи за съвременен театър.
Мир на праха му!


Н. В.