Брой 43, 21 ноември 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Надежда Радулова (чуждестранна хуманитаристика)

Аналогията, Георги Лозанов

Проф. Васил Стефанов на 70, Никола Вандов
Черноризец Храбър - другата награда, Йордан Ефтимов
Второ биенале на художнички от балканските страни, Светла Петкова
Мартин Карбовски и неговият обществен eXperiment, Калина Гарелова
Бауман за сигурността, свободата и човека, Борис Попиванов
Трета среща на децата-бегалци в Гърция, Чавдар Маринов
Литературата е свобода, Сюзън Зонтаг