Брой 42, 14 ноември 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Миглена Николчина (чуждестранна хуманитаристика)

Щъкане на щури идеи, Христо Буцев

Да гласуваш за кауза, Марио Коев
Георги Господинов: разроявания, Албена Хранова
Две книги от областта на праисторията, Марин Бодаков
Фестивалът Златен Ритон в Пловдив, Геновева Димитрова
Арх. Бойко Кадинов за събитието VIZAR в НХГ, Анахит Хачикян
Великите фотографии на Нешънъл Джеографик, Юлия Йорданова
Фестивалът в Залцбург, Мария Костакева

In memoriam
Александър Дейков