Брой 41, 7 ноември 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Боян Манчев (чуждестранна хуманитаристика)

Следизборен апостроф в две части, Копринка Червенкова

София след избори, Павел Попов
Конференция за религиозната толерантност, Кирил Василев
Александър Фол: Патос означава страдание, Христо Буцев
Романът на Гюнтер Грас Рачешката, Йордан Ефтимов
Международна среща на театрални и филмови критици
Разговор с диригента Велизар Генчев, Юлиана Алексиева
Прощаване с Елем Климов

In memoriam
Александър Райчев
Димитър Сагаев