Изборът на "Култура"


Литературно-художествени
сборници и антологии 1878-1944


Съставител Кирил Ставрев

АК Проф. Марин Дринов
София, 2003
Цена 25 лева