Брой 40, 31 октомври 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Миглена Николчина (чуждестранна хуманитаристика)

Текст върху попивателна, Георги Лозанов

Димитър Манолов - логично безсмъртен
Фестивалът Златната ракла в Пловдив, Христо Буцев
Колекцията на Начо Културата в СИБАНК, Ирина Мутафчиева
Филмът Откраднати очи и "възродителния процес", Геновева Димитрова
Апостол Карамитев - подредба на късовете, Богдан Глишев
Сбогуване с Васил Биков, Найден Вълчев