Брой 39, 24 октомври 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Благовест Златанов (чуждестранна хуманитаристика)

Футбол, Костов и видео, Христо Буцев

Кандидат-кметове на естетически разпит, Ирина Илиева
Фотографийо, отсъствие мое, Александър Лозев
Лачените обувки на незнайния войн ІІ, Красимир Крумов
Трети конкурс за българско произведение в 7/8, Юлиан Куюмджиев
Книгата Власт и известност на Дейвид Маршъл, Явор Лилов
Разказ за вълшебния град Истанбул и разпръснатото из него биенале, Светла Петкова
Невъзможен портрет на писателя Дон ДеЛило, Елена Алексиева