Брой 37, 10 октомври 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Стоян Гяуров (чуждестранна хуманитаристика)

Долината на политическото мълчание, Георги Лозанов

Книгата Невъобразимото на Боян Манчев, Владимир Градев
Кръгла маса за корупцията в българското образование, Марин Бодаков
В навечерието на 100-годишнината на Народния театър, Антония Каракостова
Виктор Белмустаков за раждането на кукумицините, Светла Петкова
Стилът Софиянскич и антихристиянството, Георги Тодоров
Хорхе Едуардс за вината на левите в Чили