Брой 36, 3 октомври 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Надежда Радулова (чуждестранна хуманитаристика)

Mossadegh = Мосадег, Мосадек, Мосадък, Христо Буцев

Георги Дюлгеров на 60, Искра Божинова
За букварите - искрено, но не лично, Василка Радева
Изложбата 10 х 5 х 3, Стойка Цингова, Диана Попова
Летенето в Привързаният балон и Бариерата, Красимир Крумов
Карен Бернод: цвят за уши, музика за очи, Петър Пламенов
С моллите не става, Навид Кермани
Европа на разпит, Пол Тибо

In memoriam
Едуард Саид