Брой 35, 26 септември 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Благовест Златанов (чуждестранна хуманитаристика)

Кой доведе царя в България
или конструиране на образа на виновника
, Копринка Червенкова


Отношенията в съвременното българско училище, Румен Петров
Из историята на българо-американското общуване, Иван Илчев
Борис Гройс: Комунизмът е инсталация, Весела Христова-Радоева
Филмът Пътуване към Йерусалим, Искра Димитрова