Брой 34, 19 септември 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Тодор Тодоров (чуждестранна хуманитаристика)

Обрати, Христо Буцев

Новите книги на Александър Томов и Тошо Тошев, Владимир Трендафилов
Книгата на Анна Бошнакова за музиката в древна Елада, Георги Каприев
Взаимното четене на уродливата виталност в Смолян, Никола Вандовр
За фестивалите, нещатните в културата и други неща/стия, Людмил Фотев
Филмът Завръщане на Андрей Звягинцев: тоталният дебют
Ерик Хобсбаум за империализма на човешките права