Изложба - фантом

Дипломните работи на студентите от НХА на Шипка 6

Разговор с проф. Владислав Паскалев,
Светла Петкова