Изборът на "Култура"


Историко-археологически резерват Сборяново

Съставители: Боряна Матева, Живка Михайлова, Валентин Минев
Художник Костадин Отонов
Фотографии: Мехмед Азиз, Любо Жеков

Издателство Вион,
Пловдив, 2002