Брой 29, 18 юли 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Миглена Николчина (чуждестранна хуманитаристика)

Гледки от бездната, Георги Лозанов

Бинка Желязкова на 80, Недка Крънзова-Станимирова
София! Какво я очаква?, Христо Генчев
Книгата Прагматизъм на проф. Иван Саръилиев, Димитър Вацов
Румяна Евтимова за русистиката като хит, Марин Бодаков
Небойша Глоговац: Живот в капан, Олег Константинов
Опакованата журналистика, Хайнц Нусбаумер
Каликсто Биейто и оперния разрез в окото