Матрицата
Свободата след
презареждането
,
Евгений Дайнов

Как се произвежда американският консенсус,
Франк Рич