Книгата Македонийо, възжелана
на Наум Кайчев
Възпитаване
на желанията
,
Иван Илчев

Македонията
на сърби и българи
,
Наум Кайчев