Изборът на "Култура"


Мишел Фуко

Трябва да защитаваме обществото

Превод от френски Евгения Грекова

ИК ЛИК, София, 2003
Цена 11 лева