Културен коктейл


Отворено писмо относно Проектозакона за филмовата индустрия

Публичната дискусия Виждате ли София?, Анахит Хачикян
Мишел Фуко и войната като държавна матрица
Политически речи 1962-2002 на д-р Желю Желев, Анахит Хачикян
Архитектура на промените. Формални стихове на Владимир Левчев
Костадин Бонев за Московския филмов фестивал, Геновева Димитрова
Просветителските начинания на Захарий Зограф, Вера Динова-Русева
Трети международен симпозиум по дървопластика, Светла Петкова
Изложбата Синтетичен пейзаж на Васко Славков, Аделина Филева
Иван Вирипаев за спектакъла Сънища и Иркутск

Музика в Програма Христо Ботев на БНР
Радио Франс Ентернасионал - България