Брой 28, 11 юли 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Пак мирис на кръв, Копринка Червенкова

Безкрайната сага Сфумато
Музиката около нас - една нова същност, Димитър Христов
Книгата Македонийо, възжелана на Наум Кайчев, Иван Илчев
С Умберто Еко по следите на намереното време, Толя Радева
Кому принадлежи бъдещето на Америка?, Емил Григоров
25-ят международен филмов фестивал в Москва
Матрицата, Евгений Дайнов, Франк Рич