Брой 27, 4 юли 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Европейска Култура
Марсел Пруст, подложен на изпитанието на превода, Мари Врина-Николов
По повод далекогледа - за термините и пак за музея, Диана Попова
Красимира Стоянова: Трябва да се пее умно, Юлиана Алексиева
Кинофестивалите в Сочи, Александър Янакиев

In memoriam
Катрин Хепбърн