Брой 26, 27 юни 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Станимир Панайотов (чуждестранна хуманитаристика)

Парчета Европа, Христо Буцев

Среща с Блага Димитрова в Пловдив през 1980
Митът за българското отсъствие, Наталия Христова
Жертвоприношенията на Мариела Гемишева,
Диана Попова, Алис Крайчева, Светла Петкова

Филмът ...И Господ слезе да ни види..., Геновева Димитрова
За Мъжкото господство от Пиер Бурдийо, Красимира Даскалова
Телевизионният фестивал Златна Прага, Магдалена Манолова
Антиамериканизмът в чужбина, Тони Джуд

In memoriam
Веселин Сариев