Културен коктейл


Лидия Кутева на 80, Павлина Доковска
Радослав Спасов на 60
Детски ромски фестивал във Велико Търново, Теодора Крумова
Читанката Разказвайки образа на Ангел Ангелов и Ирина Генова
Сборник Четене на литературната класика, Анахит Хачикян
Стихотворенията на Антоанета Николова в книгата Зелено/Огледало
Полското списание за литература и култура Орсуе, Силвия Борисова
Един войник, една армия - сбъркани пътепоказатели, Жанина Драгостинова
Изложбата по повод 70-годишнината на Димитър Казаков, Енчо Мутафов
Пърите випускници на Промишлени изкуства - мода в НХА, Светла Петкова
Годишнини във фестивала Софийски музикални седмици, Наталия Илиева
Концертът на Уайтснейк на стадион Академик, Денис Ризов