Брой 25, 20 юни 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Йордан Ефтимов (чуждестранна хуманитаристика)

Ефирното зомбиране, Георги Лозанов

Преходът в антропологична перспектива, Ивайло Знеполски
Светлин Русев. Опит за портрет, Весела Христова-Радоева
Фестивалът на европейските копродукции, Геновева Димитрова
Арх. Георги Станишев за Интерарх в София, Христо Буцев
Чия история разказват медиите?, Ирина Илиева
Емил Христов за забавата на келнера,
Геновева Димитрова, Копринка Червенкова