Брой 24, 13 юни 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Хетерология, Дарин Тенев (чуждестранна хуманитаристика)

Политически некоректен текст, Копринка Червенкова

Героят и шаманът, Владимир Трендафилов
BG: Linux v/s Microsoft, Филип Стоев
Сезонът и фестивалите, Никола Вандов
Филмът Под едно небе на Красимир Крумов, Геновева Димитрова
Васил Симитчиев за изкуството, -измите и играта, Светла Петкова
Тоталната литература на Томас Бернхард, Александър Андреев
Хана Арент: либералка или консерваторка?

In memoriam
Николай Парушев