Театралните фестивали
в Търговище и Шумен

Наградите

Различни снимки на сезона,
Димитър Чернев