Изборът на "Култура"


Никола Георгиев

Почит и прочити

Издателство Слово
Велико Търново, 2003
Цена 7 лева