Културен коктейл


1968 - много лична версия, Рада Москова
Тригодишният проект за финансова подкрепа Читалище

Вечер в памет на проф. Гочо Гочев, Кристина Тошева
Транснационално изследване на ромското малцинство, Анахит Хачикян
Почит и прочити на Никола Георгиев, Антония Велкова-Гайдаржиева
Инициативата Старинен Пловдив - една отворена книга
Съвременната италианска литература в бр. 2 на сп. Панорама
Изложбата 100% монументалност на Шипка 6, Ралица Гелева-Цветкова
Изложбата на Ганю Иванов Стойчев в Параклиса на НХГ, Марин Добрев
Пространствените мембрани на Благой Атанасов, Диана Попова
Клавирният рецитал на Венцислав Янков, Людмила Маринова
Фестивалът Софийски музикални седмици, Наталия Илиева

Музика в Програма Христо Ботев на БНР