Брой 23, 6 юни 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Криволици към статуса на силата и смъртта, Христо Буцев

Глобализация и архитектурна идентичност, Лило Попов
Театралните фестивали в Търговище и Шумен, Димитър Чернев
Кан 2003 - киното с обновена познавателна сила, Вера Найденова
Ръсел Райсинг за популярната музика на Студената война, Клер Леви

Далекогледът - 14 години по-късно,
Георги Каприев, Георги Лозанов, Недко Солаков