Брой 20, 16 май 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Станимир Панайотов (чуждестранна хуманитаристика)

Уродливото огледало Михнева, Копринка Червенкова

Николай Майсторов на 60, Светла Петкова
Дискусия по повод книгата на Иля Гилилов за Шекспир
По повод музея за съвременно изкуство в България, Диана Попова
Цигуларят Георги Бадев за живота на две места, Юлиана Алексиева
Ричард Ингланд: Архитектурата е поемата, Весела Тончева
Отзиви за Сирано! на Стефан Москов в Хамбург

In memoriam
Блага Димитрова
Дочо Леков