Брой 17/18, 25 април 2003 г.

Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Огнян Ковачев (чуждестранна хуманитаристика)

Случаят с Елена Йончева, Георги Лозанов

Актьорът Ицхак Финци на 70, Никола Вандов
Режисьорът Димитър Гочев на 60, София Тоцева
Пролог вкъм демонология на текста, Елена Алексиева
Филмът Неспокоен дом - зона на моралност, Красимир Крумов
Васил Арнаудов вечно ще пее и спори..., Горица Найденова
Да не превръщаме Лебедово езеро в блато, Наталия Цонева
Москва - почти пътепис, Младен Георгиев, Наталия Межова
Далибор Матанич: Хърватинът ходи като пиле..., Никола Бошнаков

По повод критиките към Войната с войната, Владимир Трендафилов
Източниците на днешния американски неоконсерватизъм,
Ален Франшон, Даниел Верне


In memoriam
Кирил Господинов