Брой 16, 18 април 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Станимир Панайотов (чуждестранна хуманитаристика)

Капанът 11 септември, Копринка Червенкова

Увод към теоретичните творби, Атанас Славов
Съвременното изкуство - ситуация/музей, Ирина Генова
Станимир Трифонов за приватизацията на студия Време, Генонева Димитрова
Андрей Петров за Кремълския балет, Мария Русанова, Петър Пламенов
Европейският преводачески колегиум в Германия, Александър Андреев

За Буш, неговата война и нашите протести, Филип Стоев
Америка и светът, Тони Джуд