Брой 15, 11 април 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Георги Каприев (чуждестранна хуманитаристика)

На хълма, предварително, Христо Буцев

Случаят Корница - огледалните образи на другостта, Евгения Иванова
Книгата за Людмила Живкова от Богомил Райнов, Невена Стефанова
Борис Данаилов за скулптурната изложба на Иван Русев в НХГ, Светла Петкова
Душан Милич за дебютния си филм Ягода в супермаркета, Олег Константинов
(Техно)секс в прозата на Джанет Уинтърсън, Надежда Радулова

Насилието превръща във вещ всеки, който му е подчинен, Сюзан Зонтаг
Писмо относно войната с войната, Емил Григоров