Светът след 11 септември

След Pax americana,
Чарлс Къпчан

Взиране в снимките за спомен,
докато къщата гори...
,
Ивайло Знеполски, Михаил Неделчев,
Георги Лозанов, Христо Буцев