Марат/Сад

Спектакълът

65% панаир върху
35% гробище
,
Димитър Чернев

Напразните усилия
на социочовека
,
Никола Вандов