Брой 13, 28 март 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Хетерология, Миглена Николчина (чуждестранна хуманитаристика)


Краят на един дълъг флирт, Копринка Червенкова

Митът за толерантността на българина, Еми Барух
Мартенски музикални дни - първа седмица, Екатерина Дочева
Пластове на времето от Райнхарт Козелек, Христо Тодоров
Филмът Лиля завинаги - отзиви по света
Защо е нужна войната с войната, Антоний Тодоров
Книгата Войната за Ирак, Тони Джуд
Убийството на Джинджич