Брой 12, 21 март 2003 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Надежда Радулова (чуждестранна хуманитаристика)


Джун Фу (вътрешна правдивост), Христо Буцев

Войната с войната, Владимир Трендафилов
Режисьорът Красимир Спасов - и ритъм, и стил, Атанас Атанасов
Изложбата в СГХГ Експорт-Импорт - транзит?, Яра Бубнова
Отар Йоселиани за интелектуалеца, политиката и гръбнака, Веселина Гюлева
Кремълският балет - лице и кулиси, Мария Русанова
Как Илия Павлов уби Илия Павлов, Николай Кърков
Прощаване с Морис Бланшо